... พบกับข้อมูลความบันเทิง "ที่นี่ เร็ว ๆ นี้" ตลอดเดือนกรกฎาคม 2544 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เชียงใหม่...Kad Suan Kaew | Bully Bowl | Bully Sky-ice | Lotus PSK Hotel.
Hot news...Update | Kad Theatre | Suggestionคลิก!! เพื่อก้าวเข้าสู่ ... อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว " อุทยานการค้า ก้าวหน้า คู่คนเมือง "
homepage : http://kad.bizhosting.com and e-mail : kad@kad.bizhosting.com


Visitor No. 22501
[ Since January 11 , 2000]
Last Update : July 2 , 2001

Best Viewed with IE 4.0 up , resolution 800 x 600 pixcel and font in "medium" size.

Designed by cactus studio , Chiang Mai , Thailand.
Mail to KAD SUAN KAEW Staff HERE
Copyright (c) 2000-2001. All rights reserved by KAD ART Co.,Ltd.

บริษัทกาดศิลป์จำกัด : 99/4 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.(053)224-444 แฟกซ์ (053) 894-694
KAD ART Co.,Ltd. : 99/4 Huay Kaew Rd., Chiang Mai 50200 Tel.(053) 224-444 Fax. (053) 894-694